نویسنده = پرویز احمدی
مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند

دوره 22، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 65-88

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ پرویز احمدی


طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 159-201

علی رجب‌زاده قطری؛ آرش بهرام‌میرزایی؛ پرویز احمدی