نویسنده = میرعبداله حسینی
تعیین معادل تعرفه‌ای واردات محصولات صنعت فولاد ایران

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 201-237

زهرا عباسی؛ میرعبداله حسینی


خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 123-148

میرعبداله حسینی؛ محسن رسولیان؛ بهمن برومند


ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 59-95

زورار پرمه؛ میرعبداله حسینی؛ احمد نبی زاده؛ حمیدرضا محبی


برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 121-155

میرعبداله حسینی؛ غلامرضا حیدری