سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه‌مندان به اشتراک پژوهشنامه بازرگانی می توانند حق اشتراک سالیانه نشریه به مبلغ 100,000 ریال (هر شماره 25,000 ریال ) را به شماره حساب 32621511 بانک تجارت شعبه کارگر  فاطمی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) واریز و اصل فیش بانکی را در یک فایل تصویر در سایت قرار دهید و یا اصل فیش بانکی و فرم را به آدرس تهران، کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، پلاک 1204، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دفتر مجله ارسال نمایید.

تلفن بخش اشتراک 80-66422378 داخلی 142 آقای حسین‌نژاد