دوره و شماره: دوره 25، شماره 98، بهار 1400، صفحه 1-320 

مقاله پژوهشی

1. اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته

صفحه 1-26

محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی؛ محمد حاتمی نژاد


2. تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی

صفحه 27-58

حسین وفائی بصیر؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی؛ علی اصغری صارم


3. ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران

صفحه 59-94

وحید ناصحی‌فر؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمیدرضا قاضی مقدم


8. تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین

صفحه 215-246

امیر ملکوتی؛ زهرا زمانی؛ شیرین اربابیان