دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 1-188 
3. طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور