دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 1-228 
2. تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131(

صفحه 25-55

نظر دهمرده؛ مهدی صفدری؛ مهیم شهیکی‌تاش


5. تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل

صفحه 111-143

علی‌اکبر ایزدی‌فرد؛ حسین کاویار