دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 1-170 
3. تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 55-76

فرهاد خداداد کاشی؛ مجید احمدیان؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمد زاغیان


4. گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری

صفحه 77-98

سعید حبیبا؛ زهرا بهادری جهرمی


7. بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران

صفحه 145-170

محمدرضا نظری؛ مجتبی برزگر دوین