دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 1-245 

مقاله پژوهشی

1. استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

صفحه 1-26

علی معینی؛ نفیسه بهرادمهر؛ مهدی احراری؛ سمیه خادم شریعت


2. آزادسازی تجاری کشاورزی

صفحه 27-42

مجتبی برزگردوین؛ رضا نظری


4. حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی

صفحه 91-122

حسین نوروزی؛ شهرام وصفی‌اسفستانی؛ یحیی فتحی؛ امیرهوشنگ فتحی‌زاده


6. تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری

صفحه 149-186

حبیب‌اله دانایی؛ محمد محمودی میمندی؛ میرزاحسن حسینی؛ حمیدرضا وزیرزنجانی