نویسنده = صادقی مقدم، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 177-195

سمیرا سلیمان‌زاده؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ محمدحامد سلیمان‌زاده