نویسنده = خداداد، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 205-228

حسن ثاقب؛ ناصر الهی؛ فرهاد خداداد؛ حسن حیدری


2. اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 1-30

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی