نویسنده = شهبازی، کیومرث
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 97-124

کیومرث شهبازی؛ سکینه جعفری