نویسنده = مجاوریان، سید مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 149-169

محمد زرگرطالبی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه صادقی