نویسنده = کسنوی، شادی
تعداد مقالات: 1
1. نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 93-120

شادی کسنوی