نویسنده = نقدی، یزدان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 155-176

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ یعقوب سپهری