نویسنده = عبدالصمدی، راضیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 115-145

همایون مافی؛ راضیه عبدالصمدی


2. حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع

دوره 19، شماره 76، پاییز 1394، صفحه 29-50

همایون مافی؛ راضیه عبدالصمدی