نویسنده = امیری، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

دوره 19، شماره 76، پاییز 1394، صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری