نویسنده = صادقی نشاط، امیر
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 45-73

امیر صادقی نشاط؛ هادی شعبانی کندسری