نویسنده = دهدشتی شاهرخ، زهره
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 121-154

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ افشان روشنی؛ علی اخگری