نویسنده = اکبری، محسن
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 67-92

محسن اکبری؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ معصومه زمردی