نویسنده = افشاری، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 229-265

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان