نویسنده = موسی پور، حجت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 171-194

محمد رضا توکلی دهاقانی؛ شادی شاهوردیانی؛ حجت‌اله موسی پور