نویسنده = فراست، زهره
تعداد مقالات: 1
1. سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 1-34

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ زهره فراست؛ لیلا مومنی