نویسنده = صادق عمل نیک، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 221-252

محمد حسن سون قوری؛ محسن صادق عمل نیک؛ سعید ضامنی