نویسنده = سید مرتضی حسینی، راحله
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات

دوره 22، شماره 85، زمستان 1396، صفحه 225-248

راحله سید مرتضی حسینی؛ حمید باقرزاده