نویسنده = صفائی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی