نویسنده = حاجی پور، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 35-65

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ حمید حنظل عیدانی