نویسنده = آذری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 153-176

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ زهرا آذری