نویسنده = ساداتی لمردی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 177-202

سید مهدی ساداتی لمردی؛ محمد خلیل زاده