نویسنده = شاهبندرزاده، حمید
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 1-32

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی