نویسنده = زمردی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 67-92

محسن اکبری؛ محمدحسن قلی‌زاده؛ معصومه زمردی