نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]

ا

 • ابراهیمی، مهران طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • احمدی، افشین تحلیل تطبیقی نوآوری‌های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ» [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 169-193]
 • ارغند، هانیه تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 89-122]
 • اروئی، مهران طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]
 • ارویی، مهران شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • اسعدی، عبدالرضا ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]
 • افشارکاظمی، محمدعلی پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • امیر اسکندری، فرداد مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 201-230]
 • امیری، مقصود توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]

ب

 • بخت جو، روح الله تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 141-168]
 • بخت جو، روح الله نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • بختیاروند، مصطفی تحلیل حقوقی رویه شرکت های نرم افزاری در فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرط دریافت قطعات سخت‌افزاری و ادغام نرم‌افزارها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 153-180]
 • بدیعی، فرناز طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]
 • برزگر، خالد طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 155-176]
 • بزازان، فاطمه برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 31-64]
 • بنی هاشمی، سیدعلی تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 177-205]

ت

 • تقوی فرد، محمدتقی توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • تقی پور، بهرام لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 35-58]
 • تقی زاده، ابراهیم تحلیل تطبیقی نوآوری‌های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ» [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 169-193]

ح

 • حاجی خانی، البرز مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]
 • حاجی مولانا، سید محمد تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 177-205]
 • حسین زاده، مصطفی تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 33-54]
 • حسینی جلیلیان، امیر لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 35-58]
 • حیدری کیا، مریم تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 33-54]

خ

 • خالقی، امیر ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]
 • خلیل زاده، محمد مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]
 • خیرخواه، رزیتا ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]

د

 • دادرس مقدم، امیر عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • دارابی، رویا اعتبارسنجی الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی درماندگی مالی در بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، مدیریتی و ریسک [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 213-243]
 • دانایی، ابوالفضل شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • دیده خانی، حسین طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]

ر

 • رزمجویی، محرم مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 201-230]
 • روستایی شلمانی، خیزران تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 1-30]

ز

 • زنده دل، احمد ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]

س

 • ساورائی، پرویز نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • سپاهی، آزاده ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]
 • سجادی، سید جعفر مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]

ش

 • شاداب فر، الهام برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 31-64]
 • شافعی ها، سمیه پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 89-122]
 • شاهبندرزاده، حمید تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 115-140]
 • شعبانی مازوئی، منور بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]
 • شفیعی، علی تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • شهرازی، میلاد بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]
 • شیرخدایی، میثم بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]

ص

 • صادقی، محسن نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • صادقی مقدم، محمدرضا طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • صالح اردستانی، عباس پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • صفری، حسین طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • صمدی، معصومه طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]

ع

 • عظیمی، پرهام توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • علمی، زهرا میلا تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 1-30]
 • علوی کیا، ُسیدعلی توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • عیدی، علیرضا طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 155-176]
 • عیدی، علیرضا ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]

ف

 • فائزی رازی، فرشاد شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • فرخنده، مهسا بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • فرهادخانی، زینب تحلیل حقوقی رویه شرکت های نرم افزاری در فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرط دریافت قطعات سخت‌افزاری و ادغام نرم‌افزارها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 153-180]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 167-200]

ق

 • قربانی، محمد عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]

ک

 • کبگانی، محمد حسین تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 115-140]
 • کرباسی، علیرضا عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • کریمی، عباس تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 141-168]
 • کریمی، عباس نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • کریمیان، فاطمه بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • کهنسال، محمدرضا عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]

م

 • مافی، همایون بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • مافی، همایون بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 167-200]
 • محمدی، سام بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • مهرانی، هرمز طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]
 • مهرگان، نادر بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • مهینی زاده، منصور تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • میرشمسی، محمد هادی تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 55-84]

ن

 • ناظری، امیر تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 55-84]
 • نجارزاده، رضا بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • نصراللهی، محمد بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]

و

 • وقفی، سید حسام اعتبارسنجی الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی درماندگی مالی در بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، مدیریتی و ریسک [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 213-243]
 • ولیان، حسن طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]
 • ولی‌بیگی، حسن تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]

ه

 • هاشمی تبار، محمود عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]

ی

 • یاوری، کاظم بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • یاوری، کاظم تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • یوسفی کمیجانی، عارفه طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]