نمایه نویسندگان

آ

 • آرمان مهر، محمدرضا بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 35-66]

ا

 • ابراهیمی، ایلناز سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]
 • احمدی، پرویز مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • احمدیان مقدم، فرید معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 139-169]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]
 • اسفندیارپور، ایمان واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 165-188]
 • اسلامی فر، مرضیه بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 35-66]
 • اسمعیلی پور ماسوله، الهام سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]
 • الیاس پور، بهنام تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • انصاری چهارسوقی، مرضیه ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]

ب

 • بادینی، حسن تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 27-57]
 • باقرزاده، حمید قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 225-248]
 • بانویی، علی اصغر سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • بختیاروند، مصطفی اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 179-206]
 • بخشی زاده، علیرضا مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • برومند، یونس رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • بزرگی، علی مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]
 • بزرگی، وحید نظام حقوق مالکیت فکری مناسب برای کشورهای درحال توسعه: با اشاراتی در مورد ایران [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 115-154]
 • بزرگی‌امیری، علی ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • بنی هاشمی، سیدعلی تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 187-214]

ت

 • تکلیف، عاطفه ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • تورانی، نیکتا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • توکلی دهاقانی، محمد رضا بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]

ج

 • جعفرزاده، میرقاسم معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 139-169]
 • جمالی نژاد، شیوا اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 179-206]

خ

 • خداداد حسینی، سیدحمید مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • خلیل زاده، محمد تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 187-214]
 • خوش سیرت، مازیار ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • خوش سیرت، مازیار مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]

د

 • داودی، سید محمدرضا شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 125-164]
 • دباغ، رحیم ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • دباغ، رحیم مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]

ر

 • رستمی، مجتبی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 155-179]
 • رسولی، رضا واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 165-188]
 • رضائی، ابراهیم تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 105-137]
 • رمضانی نژاد، سعیده آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 163-186]

س

 • سلطانی، محمد آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 163-186]
 • سهرابی، روح اله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 155-179]
 • سیدامیری، نادر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]
 • سید مرتضی حسینی، راحله قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 225-248]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • شاهوردیانی، شادی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]
 • شقاقی شهری، وحید اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 27-64]
 • شهبازی، کیومرث رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • شیرین‌بخش، شمس‌اله سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]

ص

 • صادقی، محمد تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 27-57]
 • صباحی، احمد ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]

ع

 • عساکره، شبنم بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]

غ

 • غفاری، علیرضا ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • غفاری چراتی، محمود تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 101-124]

ف

 • فخاری، حسین تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 101-124]
 • فراست، زهره سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • فریدزاد، علی ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • فلاحتی، سروش «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • فلاحی، محمدعلی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]

ک

 • کبیر، سلما «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • کردنائیج، اسداله مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]

ل

 • لطفعلی‌پور، محمد ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • لطفعلی پور، محمدرضا تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]

م

 • محسنی، رضا تاثیر ترانزیت کالا بر صادرات غیرنفتی در ایران: یک رویکرد هم‌ جمعی سیستمی [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 47-75]
 • مرادی، علی اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • معبودی، رضا «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • مهاجری، پریسا سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • مهدوی عادلی، محمد حسین ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • موحدی، محمد رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • موسی پور، حجت‌اله بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]
 • مولائی پور، منصور ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • مومنی، لیلا سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • میرزایی، مصطفی تاثیر ترانزیت کالا بر صادرات غیرنفتی در ایران: یک رویکرد هم‌ جمعی سیستمی [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 47-75]

ن

 • ناظری، علی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]
 • نصرت پور، مهدی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]

و

 • وحیدیان، ویدا شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 125-164]