نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، زهرا بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]

ا

 • ابراهیمی، ایلناز تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • ابزری، مهدی تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • ابونوری، اسمعیل اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • احمدی، عباس ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • اسحاقی گرجی، مرضیه اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]
 • افشاری، زهرا اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]
 • الفت، لعیا سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • الهی، ناصر تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • امیری، مقصود سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]

ب

 • بامداد صوفی، جهانیار سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • بکی حسکویی، مرتضی اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • بهرامی، جاوید پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 95-122]
 • بهرامی، جاوید ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 67-102]
 • بیات، ندا ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 67-102]

پ

 • پورسید، سیدبهزاد راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • پورعبادالهان کویچ، محسن بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]

ت

 • تبریزی، سیف اله ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • تفرشی مطلق، علیرضا سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • تقی زاده انصاری، محمد چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 125-148]
 • توکلیان، حسین اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]

ث

 • ثاقب، حسن تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]

ج

 • جعفری، سکینه تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 97-124]
 • جوان، موراشین اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]

ح

 • حاجی پور، بهمن طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • حسن‌پورکارسالاری، یوسف پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 95-122]
 • حسینی، سید محمد رضا راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • حنظل عیدانی، حمید طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • حیدری، حسن تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]

خ

 • خداداد، فرهاد تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • خداداد کاشی، فرهاد اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]
 • خلیل زاده، محمد تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 177-202]
 • خورشیدی، غلامحسین طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 149-180]

ز

 • زارع، محمد حسن اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]

س

 • ساداتی لمردی، سید مهدی تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 177-202]
 • سحابی، بهرام تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • سعادت، رحمان اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • سلیمانی، الهه تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • سهرابی، لیلا راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • سون قوری، محمد حسن مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]
 • سیاح مرکبی، محسن ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 181-203]

ش

 • شاکری، عباس بررسی اثرات مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت: رویکرد پانل دیتای پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 135-182]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 103-134]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 1-26]
 • شاهبندرزاده، حمید تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-32]
 • شاه حسینی، سمیه ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • شقاقی شهری، وحید یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 27-64]
 • شهبازی، کیومرث تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 97-124]

ص

 • صادق عمل نیک، محسن مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]
 • صالحی، مرضیه تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 103-134]
 • صالحی سربیژن، مرتضی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 181-203]
 • صفائی، مریم تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 1-26]

ض

 • ضامنی، سعید مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]

ع

 • عباسی اسفنجانی، حسین طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-21]
 • عجم، علیرضا تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • عزیزی، شهریار طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]

ف

 • فتحی، سعید تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • فتحی، یحیی بررسی اثرات مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت: رویکرد پانل دیتای پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 135-182]
 • فلاحی، فیروز بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]

ق

 • قدسی پور، سیدحسن ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • قربانی فر، مریم مطالعه راهکارهای پیشنهادی موسسه حقوقی آمریکا و موسسه حقوقی مکس پلانک آلمان در تعیین قانون حاکم بر نقض همزمان علائم تجاری در فضای مجازی [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 183-183]
 • قربانی فر، مریم بررسی تطبیقی قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با تاکید بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو و مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 93-131]

ک

 • کاوند، علی بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 123-152]
 • کبگانی، محمد حسین تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-32]
 • کلانتری، هاشم رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 149-180]

ن

 • ناصر زاده، سمیه ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • نظیری، محمدکاظم تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • نعمتی، مرتضی تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • نورانی آزاد، سمانه اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]

و

 • وصفی اسفستانی، شهرام ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • ولی‌بیگی، حسن تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]

ی

 • یاوری، کاظم تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]