نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، مصطفی طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • ابراهیمی، احمد طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • اخباری آزاد، میر علی اکبر تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • اخلاصی، امیر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 85-132]
 • ادیبی، امیر محمد شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 85-132]
 • اکبری، محسن عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]
 • اکبری، محسن طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • اکبری گنجه، سجاد ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • الفت، لعیا طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • امامی، کریم اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • امیری، مقصود طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]

ب

 • باستان‌زاد، حسین بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 29-76]
 • بانویی، علی اصغر بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • بخشانی، صفیه بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]
 • بنیادی، هدا تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 59-84]
 • بیات، روح الله سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]

پ

 • پاسبان، محمدرضا مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 205-226]

ت

 • تقوی‌فرد، محمدتقی طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]

ج

 • جلالیان، سعید تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]

ح

 • حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • حق خواه، داود تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • حیدرزاده، کامبیز تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]
 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]

خ

 • خالقی، پگاه بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • خون سیاوش، محسن تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]

د

 • داودی، پدرام بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 29-76]
 • داودی، سید محمدرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • دیده خانی، حسین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • دیندار، مرتضی رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]

ر

 • رضایی، غلامرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]

ز

 • زبیدی، حیدر اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • زمانی، رضا بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]

س

 • سبحانیان، سیدمحمدهادی بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • سجادی، جعفر سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]

ش

 • شاکر اردکانی، ایمان تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 59-84]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • شاهبندرزاده، حمید طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]
 • شکیبا جمال آباد، غدیر طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]

ص

 • صادقی، محسن رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]
 • صفی زاده، سروش تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 209-232]

ط

 • طباطبائی حصاری، نسرین تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 209-232]

ع

 • عبدالوند، محمدعلی ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • علی دادی تلخستانی، نرگس طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • عیوضی نژاد، سلمان عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]

غ

 • غفاری، فرهاد اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]

ف

 • فرهانی، رسول مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 205-226]
 • فضلی، صفر سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • فقیه عبدالهی، حسن طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]
 • فیض پور، محمدعلی تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]

ق

 • قائمی، زهرا تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]
 • قلی زاده، محمدحسن طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 181-204]

ک

 • کاردان، بهزاد بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]
 • کاشانی، جواد لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • کریمی، فرزاد تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • کریمی، محمد لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • کشاورز ترک، عین الله سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]

م

 • محبی، محسن لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • محمدحسینی، بابک سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • محمدی، تیمور اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • مروت، حبیب تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]
 • مهاجری، پریسا بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • مهینی زاده، منصور تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • موسوی، سید علیرضا ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • میرزایی، خلیل طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]

ن

 • نصیران، داود لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • نوروزپور، نازنین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]

و

 • ولی‌بیگی، حسن تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]

ی

 • یاوری، کاظم تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]