نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشمی، حمید اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • ابونوری، اسماعیل اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • اجلی، مهدی بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • احراری، مهدی اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 121-143]
 • اصغری‌زاده، عزت‌االه مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع (مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 97-124]
 • افشار کاظمی، محمدعلی تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]
 • ایزدی، حمیدرضا اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 65-95]
 • ایزدی، مریم اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 65-95]

ب

 • بابازاده، محمد تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]

پ

 • پرمه، زورار ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • پوران، رقیه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 35-63]

ت

 • توکلی بغداد‌آبادی، محمدرضا ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • تیموری، ابراهیم به کارگیری پویایی های سیستمی در تجزیه، تحلیل و بهبود زنجیره تأمین قطعات یدکی شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 199-221]

ج

 • جعفرپور، محمود ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 211-247]
 • جعفرنژاد، احمد بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • جلیلی، ظریفه بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]

ح

 • حسینی، میرعبداله برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 121-155]
 • حسینی، میرعبداله ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • حمیدی‌زاده، محمدرضا شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 187-210]
 • حیدرزاده، کامبیز ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 75-97]
 • حیدری، غلامرضا برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 121-155]

خ

 • خانعلی‌پور، امیر اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • خدادادحسینی، سیدحمید مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 241-277]
 • خرم‌روز، علی تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]
 • خسروی‌نژاد، علی اکبر اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 1-31]
 • خیری، بهرام ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 75-97]

د

 • درمان، زهرا تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]

ر

 • رجب‌زاده، علی بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]
 • رحمان‌سرشت، حسین ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 211-247]
 • رضایی، جواد ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • رضوانی، مهران مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 241-277]
 • رنجبر، همایون تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]

ز

 • زاهدمهر، امین بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]
 • زندحسامی، حسام بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]
 • زنگویی‌نژاد، ابوذر طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری سازمانی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 171-197]

س

 • ساعی، عبدالرضا شبیه سازی تأثیر الکترونیکی کردن زنجیره تأمین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 163-185]
 • سجادی‌پناه، علی بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 35-63]
 • شهریور، عباس تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]

ص

 • صادقی، حسین بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]
 • صادقی‌شاهدانی، مهدی مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 33-72]
 • صفوی میرمحله، سیدرحیم بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • صمدی، سعید بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]

ط

 • طلوعی، عباس بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]

ع

 • عادل، مرتضی حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 25-58]
 • عارفی، اصغر بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکت ها در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 225-245]
 • عباسی، جعفر اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • عبدالملکی، حجت‌اله مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 33-72]
 • عصاری آرانی، عباس بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]
 • علیزاده، مهدی تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینة نیازهای مشتریان: «QFD در KANO رویکرد مدل ادغامی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 145-170]

غ

 • غضنفری، سیدحسن ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • غفاری فارسانی، بهنام حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 25-58]
 • غمخواری، سیده‌معصومه شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 187-210]

ف

 • فرامرزی، ایوب بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]
 • فضلی، صفر تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینة نیازهای مشتریان: «QFD در KANO رویکرد مدل ادغامی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 145-170]

ق

 • قاسمی، احمدرضا مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع (مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 97-124]
 • قدیمی، خلیل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]

ک

 • کرامتی، عباس شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]
 • کمیجانی، اکبر اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 31-74]

گ

 • گرجی، ابراهیم اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]

م

 • ماکوئی، احمد تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]
 • مجدرضایی، حورا بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 125-162]
 • محبی، حمیدرضا ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • محسنی، رضا تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]
 • محمدزاده، علی بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 121-143]
 • محمودزاده، محمود اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 31-74]
 • مشبکی، اصغر طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری سازمانی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 171-197]
 • مشکی، هانیه شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]
 • مهدوی، ابوالقاسم بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 125-162]

ن

 • ناصر، سید مهدی پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 163-197]
 • نبی زاده، احمد ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • نجفیان، فرزانه اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • نخعی کمال‌آبادی، عیسی شبیه سازی تأثیر الکترونیکی کردن زنجیره تأمین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 163-185]
 • نصیری، میترا پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 163-197]
 • نظری‌شیرکوهی، سلمان شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]

ه

 • هاشمی علیا، هاله به کارگیری پویایی های سیستمی در تجزیه، تحلیل و بهبود زنجیره تأمین قطعات یدکی شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 199-221]