نمایه نویسندگان

آ

 • آسیان، سبحان استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 51-80]

ا

 • ابراهیمی، عباس اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 187-222]
 • احراری، مهدی استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 1-20]
 • اسماعیلی‌پور، الهام بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • اسماعیلی‌پور، الهام پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 189-209]
 • افشاری، زهرا بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 81-111]
 • البدوری، امیر ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 43-90]
 • الهی، شعبان تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]
 • امیرشاهی، میراحمد بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • امیری، هادی تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 125-151]
 • امینی، تکتم بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 81-111]

ب

 • برزگردوین، مجتبی آزادسازی تجاری کشاورزی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 27-42]
 • برومند، بهمن خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]
 • بهرادمهر، نفیسه استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]

پ

 • پارسا، سمانه بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • پدرام، مهدی بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • پرمه، زورار بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • پرمه، زورار پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • پوران، رقیه بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 1-28]

ت

 • توکلی‌مقدم، رضا استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 51-80]

ج

 • جعفری، عزیزاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]
 • جعفری‌صمیمی، احمد فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]
 • جلیل‌پور، پری‌ناز عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 189-209]
 • جهانگرد، اسفندیار تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]

چ

 • چشمی، علی تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 125-151]

ح

 • حاجی‌پور، بهمن بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 87-103]
 • حدادی، مهدی توسل به اقدام‌های متقابل جمعی در سازمان جهانی تجارت [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 29-48]
 • حسینی، میرزاحسن تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • حسینی، میرعبداله خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]

خ

 • خادم شریعت، سمیه استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • خدامی‌پور، احمد ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 75-100]
 • خلیلیان، صادق تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]

د

 • دانایی، حبیب‌اله تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • دیده‌کنان، سیدمحمد ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 75-100]

ر

 • رسولیان، محسن خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]

ز

 • زروکی، شهریار برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 223-245]
 • زوارئیان‌کچومثقالی، منصوره مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در دوره 1385-1342 [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 193-221]

ش

 • شافعی، رضا ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران) [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 153-192]
 • شاکری‌سیاوشانی، آزاده بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران (با رویکرد محیط کلان) [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 193-220]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 1-28]
 • شایان، علی تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]
 • شهمیری شورمستی، مجتبی برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 223-245]

ص

 • صفری، سعید اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 187-222]
 • صفری، سعید ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]
 • صنایعی، علی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران) [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 153-192]
 • صیادزاده، علی فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]

ط

 • طائی، حسن تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]
 • طلوعی، پدرام ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 1-20]

ع

 • عابدینی، جواد پتانسیل‌های تجاری ایران با کشورهای اسلامی آسیای جنوب غربی در صنایع با فناوری بالا: سیاست‌های راهبردی [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 135-166]
 • عبدالوند، ندا ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 43-90]
 • عسگری، حشمت‌اله تحلیل بهره‌وری در صنایع استان ایلام [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 101-123]
 • علمی، زهرا فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]
 • عنبری، احسان ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]

غ

 • غلام‌زاده، رسول بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 87-103]

ف

 • فتحی، یحیی حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • فرجی، مرتضی بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران (با رویکرد محیط کلان) [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 193-220]
 • فرقانی، علی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]
 • فرقانی، محسن ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]

ق

 • قاسمی، عبدالرسول پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • قاضی‌زاده، مصطفی ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]
 • قنبری، محمدحسام تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]

ک

 • کهنسال، محمدرضا بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • کهنسال، محمدرضا پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]

گ

 • گیلان‌پور، امید بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]

م

 • محمودی میمندی، محمد تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • مرادی، هادی تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]
 • معینی، علی استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • موتمنی، علیرضا تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]
 • میرجلیلی، یونس تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]

ن

 • نادری، مژگان تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]
 • نظری، رضا آزادسازی تجاری کشاورزی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 27-42]
 • نوروزی، حسین حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • نوری‌زاده فیروزآبادی، سمیه تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]

و

ه

 • همتی، امین تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]