نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، عبداله مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • آل اسحاق، یحیی ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]

ا

 • ابونوری، اسمعیل ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]
 • اجلی، مهدی الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • احمدی، سیدعلی اکبر ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]
 • افشاری، محمد علی ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • افقهی، بابک ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • امینی، علیرضا تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 183-209]

ب

 • باقری، محمود قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 87-114]
 • بانویی، علی‌اصغر تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]
 • بهرامی، جاوید تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]

پ

 • پاشازانوس، پگاه تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]
 • پرمه، زورار تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 125-152]
 • پورنادر، مهردخت بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 59-82]

ت

 • ترابی‌پور، سیدمحمدرضا بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 73-94]
 • تشکینی، احمد عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 33-58]
 • تقی‌زاده عمران، وحید اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000 [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 167-180]

ث

 • ثاقب، حسن چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]

ج

 • جامه‌بزرگی، آمنه تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 153-182]
 • جعفری، عزیزاله یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 21-48]

ح

 • حسنقلی‌پور، طهمورث الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • حسینی، فرشید الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • حسینی، میرعبداله تعیین معادل تعرفه‌ای واردات محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 201-237]
 • حسینی‌ماهینی، سید حسین مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 49-72]
 • حقیقی، ایمان محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 101-124]
 • حمزه، مصطفی ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]

خ

 • خدادادحسینی، سیدحمید برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 175-200]
 • خلیلی‌شجاعی، وهاب برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 175-200]

د

 • دلاوری، حمیدرضا تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]
 • دهقان، نبی‌اله ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • دیواندری، علی ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]

ر

 • رحیمی‌بدر، بیتا تعیین و رتبه‌بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 83-112]

ز

 • زندوکیلی، علی نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 113-148]

س

 • سپهردوست، حمید اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • ستاک، مصطفی مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • سعادت، رحمان اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 1-20]
 • سوری، امیررضا عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 33-58]
 • سیف، اله‌مراد ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 153-182]
 • شجاعی، علیرضا اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • شکاری، حمیده ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • شهروزی‌فر، زهرا اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000 [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 167-180]

ص

 • صادقی، محسن نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 113-148]
 • صادقی، ملیحه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]
 • صانعی، برات‌اله اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 1-20]
 • صحرائیان، راشد مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 49-72]
 • صفری، حسین الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]

ط

 • طبیبی، محمدرضا تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]

ع

 • عباسی، زهرا تعیین معادل تعرفه‌ای واردات محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 201-237]
 • عبدالهی، محمدرضا ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]
 • عزیزی، شهریار ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 137-166]

غ

ف

 • فتح‌اله، مهدی بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 59-82]
 • فتحی، یحیی چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]
 • فرضی‌پور صائن، رضا بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 73-94]
 • فرقانی، محسن یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 21-48]

ق

 • قربان‌زاده، حمید درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]

ک

 • کرمانشاه، علی ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]
 • کریمی، شیوا تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 183-209]
 • کهنسال، محمدرضا تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 125-152]

م

 • محمودزاده، ابراهیم ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • محمودی، جعفر بررسی و تحلیل حساسیت سیستم پویای زنجیره تامین فولاد [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 129-160]
 • مدهوشی، مهرداد تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]
 • مشیری، بهزاد کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 1-20]
 • مقدسی، محمد ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 137-166]
 • منطقی، خسرو درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]
 • منظور، داوود محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 101-124]
 • مهرعلی دهنوی، معصومه مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • میران‌بیگی، محمد کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 1-20]
 • مینائی، محمدحسین بررسی و تحلیل حساسیت سیستم پویای زنجیره تامین فولاد [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 129-160]

ن

 • نهاوندیان، محمد ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • نوروزی، بیتا درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]