نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]
 • آذربایجانی، کریم دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • آذربایجانی، کریم آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 113-131]
 • آریانی، فائزه اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 133-158]
 • آقامحمدی، احمد ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]

ا

 • ابراهیمی، ابوالقاسم نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • احمدی، پرویز نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله) [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 65-94]
 • احمدی، لیلا اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 93-111]
 • اسفیدانی، محمدرحیم الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]
 • اشراقی ‌آرایی، مجتبی تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 59-82]
 • اصغرپور، حسین بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • افقه، سیدمرتضی بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • اقبالی، علیرضا برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]
 • السان، مصطفی مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 35-64]
 • امیری، بهزاد تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • امینی، وحید مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 35-64]

ت

 • تبعه‌ایزدی، امین بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • ترکی سمائی، رقیه اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 93-111]
 • تقی‌پور، مسعود محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 161-180]

ج

 • جعفرزاده کناری، مهدی نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله) [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 65-94]
 • جعفری‌صمیمی، احمد تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • جوادی، روح‌اله بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]

ح

 • حسن‌نژاد، مجید حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • حسنی، محسن بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]
 • حسین‌پور، فاطمه بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • حیدرزاده، نگین تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • حیدری، سیدعباس مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]

خ

 • خلیلی‌عراقی، منصور برابری قدرت خرید و بهره‌وری تولید با رویکرد مدل بالاسا- ساموئلسون در کشورهای منتخب [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 185-215]
 • خواجوئی، محسن ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]

د

 • دائی‌کریم‌زاده، سعید آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 113-131]
 • دیواندری، علی الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]

ر

 • رازینی، ابراهیم علی بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • رجبی خاصوان، جلال حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • رضایی، خدیجه بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • رضایی، مهدی عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 61-82]
 • رنجبر، همایون دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • رنج‌پور، رضا بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • رهنمای قراملکی، غلامحسین بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]

ز

 • زراءنژاد، منصور بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • زنده باد، سعیده مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]
 • زنگویی‌نژاد، ابوذر ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]

س

 • سعادت، محمدرضا نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • سعیدی، نیما مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]
 • سیدجوادین، سیدرضا الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • شاهانی، فائقه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • شریعتی‌نیا، محسن آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 113-132]
 • شعاعی، فروغ دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • شکیب‌منش، هدی بررسی تعارض میان رویه‌های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 47-75]
 • شمشیری، صادق انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 83-109]

ص

 • صادقی، ثریا پیامدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شواهدی از کشورهای در حال توسعه [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 77-92]
 • صادقی، حامد تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • صادقی، سمیه پیامدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شواهدی از کشورهای در حال توسعه [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 77-92]
 • صادقی، سیدکمال بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]

ط

 • طالب‌نیا، قدرت‌اله بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]

ع

 • عباسی، زهرا بررسی تعارض میان رویه‌های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 47-75]
 • عبدلی‌زاده، لیلا بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • علمی، زهرا اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 133-158]

ف

 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • فقیهیان، فاطمه بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • فیض‌آبادی، یاسر محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 161-180]

ک

 • کازرونی، سیدعلیرضا بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • کمیجانی، اکبر برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]

گ

 • گرجی، ابراهیم برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]
 • گودرزی‌فراهانی، یزدان برابری قدرت خرید و بهره‌وری تولید با رویکرد مدل بالاسا- ساموئلسون در کشورهای منتخب [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 185-215]

م

 • متفکر آزاد، محمدعلی بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • مشایخی، علی‌نقی ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]
 • معصوم‌زاده، ابوالفضل نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • منفرد، سیده‌مریم تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • مهدی‌زاده‌اشرفی، علی ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]

و

 • وجدانی‌طهرانی، هدیه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • ولی‌بیگی، حسن عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 61-82]