نمایه نویسندگان

آ

 • آجری‌آیسک، عاطفه بررسی حقوقی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 179-210]
 • آجودانی، ربابه سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 195-220]
 • آخوندرادکانی، منصوره تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]
 • آذر، عادل ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]
 • آذر، عادل طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • آذر، عادل بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 125-164]
 • آذر، عادل طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • آذربایجانی، کریم دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • آذربایجانی، کریم آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 113-131]
 • آذری، زهرا بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]
 • آرمان مهر، محمدرضا بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 35-66]
 • آریانی، فائزه اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 133-158]
 • آسیان، سبحان استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 51-80]
 • آقامحمدی، احمد ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]
 • آقایی، اصغر ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 225-256]
 • آقایی، عبداله مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • آقایی، میلاد ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 225-256]
 • آل اسحاق، یحیی ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • آل کجباف، حسین ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]
 • آماده، حمید اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 129-168]
 • آینه، معصومه بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا) [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیم پور، مصطفی طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • ابراهیمی، ابوالقاسم نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • ابراهیمی، احمد طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • ابراهیمی، ایلناز تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • ابراهیمی، ایلناز سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]
 • ابراهیمی، سجاد اثر شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 83-105]
 • ابراهیمی، عباس اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 187-222]
 • ابراهیمی، عباس مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • ابراهیمی، عباس شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • ابراهیمی، مریم تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • ابراهیمی، مهران طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • ابریشمی، حمید اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • ابریشمی، حمید اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • ابزری، مهدی تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • ابطحی، سید امیر رضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 195-224]
 • ابوالحسنی، اصغر تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • ابونوری، اسماعیل اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • ابونوری، اسمعیل ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]
 • ابونوری، اسمعیل اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • ابونوری، عباسعلی بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی- جاده‌ای) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 115-154]
 • اجلی، مهدی الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • اجلی، مهدی بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • اجلی، مهدی تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 61-96]
 • احراری، مهدی استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • احراری، مهدی اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • احراری، مهدی اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • احمدزاده، عزیز تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 1-38]
 • احمدی، افشین تحلیل تطبیقی نوآوری‌های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ» [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 169-193]
 • احمدی، پرویز نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله) [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 65-94]
 • احمدی، پرویز طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]
 • احمدی، پرویز مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • احمدی، سیدحسن رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • احمدی، سیدعلی اکبر ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • احمدی، عباس ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • احمدی، غزاله یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]
 • احمدی، لیلا اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 93-111]
 • احمدی، محمد استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • احمدیان، مجید تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • احمدیان مقدم، فرید معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 139-169]
 • احمدیان مقدم، فرید مسولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 117-146]
 • احمدی‌روشن، زهرا بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 163-183]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • اخباری آزاد، میر علی اکبر تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • اختیاری، مصطفی بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • اخگری، علی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 1-20]
 • اخلاصی، امیر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]
 • اخلاصی، امیر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 85-132]
 • اخوی، احمد ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • ادریسیان، حامد شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 19-40]
 • ادیبی، امیر محمد شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 85-132]
 • اربابیان، شیرین اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر قاب تپذیری صنایع با فناوری برتر در ایران [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 67-99]
 • اربابیان، شیرین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]
 • اربابیان، شیرین تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • ارغند، هانیه تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 89-122]
 • اروئی، مهران طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]
 • ارویی، مهران شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • اسحاقی گرجی، مرضیه اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]
 • اسدبیگی، سارا تنظیم بازار سیمان خاکستری در سال 13 [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 185-211]
 • اسدی، شهین رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • اسعدی، عبدالرضا ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]
 • اسفندیارپور، ایمان واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 165-188]
 • اسفیدانی، محمدرحیم الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]
 • اسلامبولچی، علیرضا تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • اسلامی فر، مرضیه بررسی تاثیر جذب گردشگر خارجی بر اشتغال و پیش بینی روند اشتغال تا سال 1407 (مطالعه موردی: ایران) [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 35-66]
 • اسماعیل پور، منصور تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • اسماعیلی‌پور، الهام بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • اسماعیلی‌پور، الهام پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • اسمعیلی پور ماسوله، الهام سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]
 • اشراقی ‌آرایی، مجتبی تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 59-82]
 • اصغر پور، حسین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • اصغرپور، حسین بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • اصغرپور، حسین بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 189-209]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 183-207]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 121-143]
 • اصغری‌زاده، عزت‌االه مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع (مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 97-124]
 • اصغری‌زاده، عزت‌اله رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • اصغری صارم، علی تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • افخمی، عادل مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • افشار کاظمی، محمدعلی تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]
 • افشارکاظمی، محمدعلی پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • افشاری، زهرا بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 81-111]
 • افشاری، زهرا آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 1-23]
 • افشاری، زهرا تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 83-114]
 • افشاری، زهرا اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]
 • افشاری، محمد علی ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • افقه، سیدمرتضی بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • افقهی، بابک ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • اقبالی، علیرضا برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری» [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 91-114]
 • اکبری، محسن تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • اکبری، محسن اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]
 • اکبری، محسن عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]
 • اکبری، محسن طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • اکبری گنجه، سجاد ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • البدوری، امیر ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 43-90]
 • السان، مصطفی مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 35-64]
 • الفت، لعیا سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • الفت، لعیا طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • الهی، شعبان تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]
 • الهی، ناصر تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • الیاس پور، بهنام تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • امامی، کریم اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • امیر اسکندری، فرداد مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 201-230]
 • امیرشاهی، میراحمد بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • امیری، بهزاد تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • امیری، بهزاد تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]
 • امیری، مقصود بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • امیری، مقصود سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • امیری، مقصود توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • امیری، مقصود طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • امیری، هادی تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 125-151]
 • امینی، تکتم بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 81-111]
 • امینی، علیرضا تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 183-209]
 • امینی، علیرضا تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 89-112]
 • امینی، علیرضا پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ایران و عوامل تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، وحید مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 35-64]
 • امینی، وحید نظام حقوقی خاص ورشکستگی بان‌کها؛ چرایی و چارچوب حقوقی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 259-299]
 • امینی نژاد، ایلیا پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]
 • اندایش، یعقوب برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • انصاری، آذرنوش ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-18]
 • انصاری چهارسوقی، مرضیه ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]
 • اوحدی اصفهانی، سپیده تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]
 • ایرانپور، مهدی بررسی تأثیر استانداردسازی کیفیت محصول پسته ایران بر درآمد صادراتی آن با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 213-243]
 • ایزدی، حمیدرضا اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 65-95]
 • ایزدی، مریم اثرات تغییرات نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید بر ارزش افزوده بخش صنعت [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 65-95]
 • ایزدی‌فرد، علی‌اکبر تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 111-143]
 • ایمان‌پورنمین، آرام اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]

ب

 • بابازاده، محمد تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]
 • بادکوبه‌هزاوه، آرش قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تکنفره [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 181-210]
 • بادینی، حسن بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • بادینی، حسن تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 27-57]
 • بادینی، حسن دمکراسی اقتصادی در حقوق شرکت‌های تجارتی از منظر مشارکت کارکنان در تصمیمات شرکت [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 258-288]
 • باستان‌زاد، حسین بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 29-76]
 • بافنده زنده، علیرضا ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 1-28]
 • باقرزاده، حمید قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 225-248]
 • باقرزاده‌آذر، محمد مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 57-86]
 • باقری، محمود قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 87-114]
 • باقری قهفرخی، مسعود ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول [(مقالات آماده انتشار)]
 • بامداد صوفی، جهانیار سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • بانوئی، علی اصغر برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • بانویی، علی‌اصغر تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]
 • بانویی، علی اصغر سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • بانویی، علی اصغر بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • بت شکن، محمود ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-18]
 • بخت جو، روح الله تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 141-168]
 • بخت جو، روح الله نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • بختیاروند، مصطفی اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 179-206]
 • بختیاروند، مصطفی تحلیل حقوقی رویه شرکت های نرم افزاری در فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرط دریافت قطعات سخت‌افزاری و ادغام نرم‌افزارها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 153-180]
 • بخشانی، صفیه بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]
 • بخشی زاده، علیرضا مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • بدیعی، فرناز طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]
 • برادران، وحید بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 29-60]
 • برزگر، خالد طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 155-176]
 • برزگر دوین، مجتبی بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 145-170]
 • برزگردوین، مجتبی آزادسازی تجاری کشاورزی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 27-42]
 • بروجردی، حسین "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • برومند، بهمن خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]
 • برومند، یونس رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • بزازان، فاطمه برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 31-64]
 • بزرگی، علی مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]
 • بزرگی، وحید نظام حقوق مالکیت فکری مناسب برای کشورهای درحال توسعه: با اشاراتی در مورد ایران [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 115-154]
 • بزرگی‌امیری، علی ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • بطا، فاطمه ‌کبری همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 23-47]
 • بکی حسکویی، مرتضی اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • بندریان، رضا ارائه یک مدل دانش مبنا برای قیمت گذاری مناقصه ای به منظور بهینه سازی قیمت پیشنهادی در مناقصات [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 93-130]
 • بنیادی، هدا تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 59-84]
 • بنی هاشمی، سیدعلی تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 187-214]
 • بنی هاشمی، سیدعلی تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 177-205]
 • بهادری جهرمی، زهرا گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 77-98]
 • بهرادمهر، نفیسه استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • بهرام‌میرزایی، آرش طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]
 • بهرامی، جاوید تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]
 • بهرامی، جاوید پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 95-122]
 • بهرامی، جاوید ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 67-102]
 • بهروز، روشنک رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • بهنامیان، جواد ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 247-278]
 • بهنامیان، جواد برنامه ریزی ظرفیت وسایل نقلیه در یک مسئله مسیریابی چندهدفه با ناوگان ناهمگن [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 159-198]
 • بویرحسنی، امید ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]
 • بیات، روح الله سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • بیات، ندا ارزیابی قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 67-102]

پ

 • پارسا، سمانه بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • پارسامنش، مهرداد ‌‌تعیین ریسک ‌اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار‌صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 147-188]
 • پاسبان، محمدرضا مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 205-226]
 • پاشازانوس، پگاه تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 81-100]
 • پدرام، مهدی بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 167-188]
 • پرمه، زورار تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 125-152]
 • پرمه، زورار بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • پرمه، زورار پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • پرمه، زورار برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • پرمه، زورار ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • پرمه، زورار بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • پشوتنی زاده، هومن شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 31-64]
 • پوران، رقیه بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 1-28]
 • پوران، رقیه بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 1-46]
 • پوران، رقیه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 35-63]
 • پور سلیمی، حمید رضا نقش اقتصادی نمایندگی های دیپلماتیک در توسعه صادرات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 205-229]
 • پورسید، سیدبهزاد راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • پورعبادالهان کویچ، محسن بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]
 • پورقهرمانی، بابک سازوکارهای پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 195-220]
 • پورنادر، مهردخت بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 59-82]
 • پویا، علیرضا تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 119-147]
 • پیغمبرزاده، سید اویس تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]

ت

 • تابش، عباس عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 221-248]
 • تاری، فتح اله اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 231-258]
 • تبریزی، سیف اله ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • تبعه‌ایزدی، امین بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • ترابی‌پور، سیدمحمدرضا بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 73-94]
 • ترکستانی، محمدصالح نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • ترکی سمائی، رقیه اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 93-111]
 • تشکینی، احمد عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 33-58]
 • تشکینی، احمد بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]
 • تشکینی، احمد تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]
 • تفرشی مطلق، علیرضا سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 67-94]
 • تقوی، مهدی اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 231-258]
 • تقوی‌فرد، محمدتقی طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • تقوی فرد، محمدتقی توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • تقوی فرد، محمدتقی ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • تقی‌پور، مسعود محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 161-180]
 • تقی پور، بهرام لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 35-58]
 • تقی زادگان، راضیه تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • تقی زاده، ابراهیم تحلیل تطبیقی نوآوری‌های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون‌های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ» [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 169-193]
 • تقی زاده، ابراهیم تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • تقی زاده انصاری، محمد چالش ظهور چین و هژمونی آمریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 125-148]
 • تقی‌زاده عمران، وحید اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000 [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 167-180]
 • تقی زاده کلیدبری، علِ تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • تکلیف، عاطفه ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • تلکلیف، عاطفه اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 129-168]
 • توحیدی، امیرحسین بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 87-114]
 • تورانی، نیکتا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • توسلی، محمد سجاد تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 147-178]
 • توسلی نائینی، منوچهر تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • توکلیان، حسین بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • توکلیان، حسین اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]
 • توکلی بغداد‌آبادی، محمدرضا ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • توکلی دهاقانی، محمد رضا بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]
 • توکلی‌مقدم، رضا استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در مدل کارت امتیازی متوازن برای بهبود عملکرد صنایع فولادی ایران [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 51-80]
 • توکلی‌مقدم، رضا یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]
 • تیموری، ابراهیم به کارگیری پویایی های سیستمی در تجزیه، تحلیل و بهبود زنجیره تأمین قطعات یدکی شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 199-221]

ث

 • ثاقب، حسن چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]
 • ثاقب، حسن چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 119-147]
 • ثاقب، حسن تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • ثانوی فرد، رسول الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]
 • ثانوی گروسیان، وحید ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • ثمری، هانیه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]

ج

 • جامه‌بزرگی، آمنه تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 153-182]
 • جانی، سیاوش بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 97-124]
 • جعفرپور، محمود ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 211-247]
 • جعفرزاده، میرقاسم معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 139-169]
 • جعفرزاده، میرقاسم مسولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 117-146]
 • جعفرزاده کناری، مهدی نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی و فرآورده‌های گوشتی کاله) [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 65-94]
 • جعفرنژاد، احمد ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • جعفرنژاد، احمد بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • جعفری، سکینه تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 97-124]
 • جعفری، عزیزاله یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 21-48]
 • جعفری، عزیزاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]
 • جعفری، فیض‌اله تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 179-202]
 • جعفری‌صمیمی، احمد فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]
 • جعفری‌صمیمی، احمد تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • جعفری‌صمیمی، احمد تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 1-24]
 • جعفری صمیمی، احمد اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 231-258]
 • جلالیان، سعید تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]
 • جلیل‌پور، پری‌ناز عدم اجرای تعهد مستند به عمل متعهدله و اثر آن بر مسئولیت قراردادی متعهد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 189-209]
 • جلیلی، ظریفه بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]
 • جمالی، علی مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • جمالی، علی شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • جمالی نژاد، شیوا اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 179-206]
 • جندقی، غلامرضا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • جنیدی، لعیا عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 95-126]
 • جهانگرد، اسفندیار تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]
 • جوادپور، نغمه بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 61-92]
 • جوادی، روح‌اله بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]
 • جوان، موراشین اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 229-265]
 • جواندل‌جانانلو، فرخ مبانی نظری مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 169-188]
 • جوانمرد، حبیب‌اله بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 225-256]
 • جواهری کامل، مهدی بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]

چ

 • چشمی، علی تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 125-151]

ح

 • حاتمی نژاد، محمد اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]
 • حاجی‌پور، بهمن بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 87-103]
 • حاجی پور، بهمن طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • حاجی حسینی، علی نظام حقوقی حمایت از روش های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 75-105]
 • حاجی خانی، البرز مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]
 • حاجی غلام سریزدی، علی تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 185-214]
 • حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • حاجی مولانا، سید محمد تحلیل تأثیر متغیرهای تقاضا و ذخیره احتیاطی بر هزینه‌ها و اثر شلاقی در زنجیره تأمین چهار سطحی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 177-205]
 • حاجی مولانا، سید محمد مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • حاکزار بفروئی، مرتضی توسعه مدل مدیریت موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات در یک زنجیره تامین چند سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 107-139]
 • حبیبا، سعید گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 77-98]
 • حبیبا، سعید تدابیر مرزی در حمایت از حقوق مالکیت فکری [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 87-113]
 • حبیبا، سعید بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • حدادی، مهدی توسل به اقدام‌های متقابل جمعی در سازمان جهانی تجارت [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 29-48]
 • حسن پور، اسماعیل ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • حسن‌پورکارسالاری، یوسف پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 95-122]
 • حسنقلی‌پور، طهمورث الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • حسن‌نژاد، مجید حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • حسنی، محسن بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]
 • حسین‌پور، فاطمه بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • حسین‌زاده، مجید بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • حسین‌زاده، مجید بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • حسین زاده، مصطفی تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 33-54]
 • حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 25-74]
 • حسین‌زاده‌شهری، معصومه قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 125-144]
 • حسینی، سید احسان نقش استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید محمد رضا راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • حسینی، فرشید الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • حسینی، میرزاحسن تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • حسینی، میرعبداله تعیین معادل تعرفه‌ای واردات محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 201-237]
 • حسینی، میرعبداله خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]
 • حسینی، میرعبداله برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 121-155]
 • حسینی، میرعبداله ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • حسینی جلیلیان، امیر لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 35-58]
 • حسینی‌قوچانی، علی رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • حسینی‌ماهینی، سید حسین مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 49-72]
 • حسینی مدرس، سید مهدی حق استناد به کاهش ثمن برای متعهدله در نتیجه وضع تحریم‌های تجاری در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 97-118]
 • حسینی‌نسب، سیدابراهیم مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • حقانی، سعید بازاندیشی نسبت قانون اعمال پذیر بر شرکت با تابعیت شرکت [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 225-254]
 • حق خواه، داود تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • حقیقت، جعفر بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 143-164]
 • حقیقی، ایمان محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 101-124]
 • حمدی، حسین نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]
 • حمزه، مصطفی ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]
 • حمیدی، ناصر شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 171-195]
 • حمیدی رزی، داود بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمیدی‌زاده، محمدرضا شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 187-210]
 • حنجری، سارا اثر مزیت نسبی صنایع فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 231-258]
 • حنظل عیدانی، حمید طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • حیدرزاده، کامبیز ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 75-97]
 • حیدرزاده، کامبیز تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]
 • حیدرزاده، نگین تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-32]
 • حیدرزاده هنزائی، کامبیز ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • حیدری، حسن تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 1-38]
 • حیدری، حسن تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]
 • حیدری، حسن تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • حیدری، سیدعباس مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]
 • حیدری، غلامرضا برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 121-155]
 • حیدری، منصور بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدریان، سمانه بررسی تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 97-124]
 • حیدری کیا، مریم تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 33-54]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تاثیر بندهای غیر متعارف توافقنامه های تجاری منطقه ای بر تجارت بین الملل [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 51-73]

خ

 • خاتمی، سیامک مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 169-194]
 • خاتمی فیروز آبادی، سید محمد علی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]
 • خادم شریعت، سمیه استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • خالقی، امیر ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]
 • خالقی، پگاه بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • خانعلی‌پور، امیر اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • خدابخشی، اکبر بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 41-68]
 • خداداد، فرهاد تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 205-228]
 • خداداد حسینی، سیدحمید مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • خدادادحسینی، سیدحمید برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 175-200]
 • خدادادحسینی، سیدحمید مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 241-277]
 • خداداد کاشی، فرهاد تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • خداداد کاشی، فرهاد اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]
 • خدامرادی، سعید مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • خدامی‌پور، احمد ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 75-100]
 • خرم‌روز، علی تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]
 • خریدار، فاطمه تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 119-147]
 • خسروانی، عرفان پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 59-90]
 • خسروی، ابولفضل بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 26-49]
 • خسروی‌نژاد، علی‌اکبر ارزیابی آثار سیاست‏های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 1-29]
 • خسروی‌نژاد، علی‌اکبر پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ایران و عوامل تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی‌نژاد، علی اکبر اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 1-31]
 • خسروی نژاد، علی اکبر اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 35-66]
 • خضری، اوین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • خلیل زاده، محمد تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 177-202]
 • خلیل زاده، محمد تحلیل حساسیت برآورد هزینه انجام کار در پروژه ها با تکنیک مدیریت ارزش حاصله و در نظر گرفتن عوامل کیفیت و ریسک [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 187-214]
 • خلیل زاده، محمد مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]
 • خلیلی، مهدی ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]
 • خلیلی اردلی، صدیقه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]
 • خلیلیان، صادق تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]
 • خلیلیان، صادق برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • خلیلی‌شجاعی، وهاب برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 175-200]
 • خلیلی‌عراقی، منصور برابری قدرت خرید و بهره‌وری تولید با رویکرد مدل بالاسا- ساموئلسون در کشورهای منتخب [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 185-215]
 • خواجوئی، محسن ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]
 • خورشیدی، غلامحسین طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • خوش سیرت، مازیار ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • خوش سیرت، مازیار مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]
 • خوش طینت، بهناز تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 119-146]
 • خوش طینت، بهناز تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • خون سیاوش، محسن تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]
 • خیرخواه، رزیتا ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]
 • خیری، بهرام ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 75-97]

د

 • دائی‌کریم‌زاده، سعید آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 113-131]
 • دائی کریم زاده، سعید بررسی شاخص های تنوع شرکای تجاری ایران و کشورهای آسیایی در تجارت جهانی: رویکرد شبکه های پیچیده وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داداشی، صادق بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]
 • دادرس مقدم، امیر عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • داراب پور، مهراب قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • دارابی، رویا اعتبارسنجی الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی درماندگی مالی در بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، مدیریتی و ریسک [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 213-243]
 • دانایی، ابوالفضل شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • دانایی، حبیب‌اله تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • داودی، پدرام بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 29-76]
 • داودی، سید محمدرضا شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 125-164]
 • داودی، سید محمدرضا شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 105-130]
 • داودی، سید محمدرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • داودی، سید محمدرضا ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول [(مقالات آماده انتشار)]
 • دباغ، رحیم ارائه مدل خرید اقلام امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با بکارگیری رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 189-218]
 • دباغ، رحیم مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 67-100]
 • دباغ، رحیم مدل‎سازی اقتصاد گردشگری با رویکرد سیستم‌های دینامیکی مطالعه موردی شهر تبریز و کشور آذربایجان [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 169-194]
 • درمان، زهرا تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]
 • درویش، مریم ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • دلاوری، حمیدرضا تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]
 • دلیریان، اکبر بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 1-28]
 • دهدشتی‌شاهرخ، زهره ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]
 • دهقان، نبی‌اله ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • دهمرده، نظر تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]
 • دیده خانی، حسین طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]
 • دیده خانی، حسین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • دیده‌کنان، سیدمحمد ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از صادرات بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 75-100]
 • دیندار، مرتضی رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]
 • دیواندری، علی الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]
 • دیواندری، علی ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • ذوقی‌پور، آمنه تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 1-27]

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 51-82]
 • رازینی، ابراهیم‌علی بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]
 • رازینی، ابراهیم‌علی رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 149-180]
 • رازینی، ابراهیم علی بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • راستی، محمد ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 51-82]
 • رایان‌پور، عماد امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • رجب‌زاده، علی بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]
 • رجب‌زاده قطری، علی طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]
 • رجبی، احمد سنجش کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متقاطع و ارائه راهکارهای مطلوب در ایران )CDEA( [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 57-82]
 • رجبی، مصطفی رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • رجبی، مصطفی ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی خاصوان، جلال حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • رحمان‌سرشت، حسین ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 211-247]
 • رحمانی، میترا ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • رحیمی، رحیم ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 1-28]
 • رحیمی، موسی ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-18]
 • رحیمی‌بدر، بیتا تعیین و رتبه‌بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 83-112]
 • رزمجویی، محرم مطالعات تطبیقی خصوصی‏ سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 201-230]
 • رزمی، سیدمحمدجواد بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]
 • رستمی، مجتبی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 155-179]
 • رسولی، رضا واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 165-188]
 • رسولیان، محسن خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها) [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 123-148]
 • رسولی قهرودی، مهدی بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 125-164]
 • رشنوادی، یعقوب شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 195-224]
 • رضائی، ابراهیم تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 105-137]
 • رضایی، ابراهیم بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 155-196]
 • رضایی، جواد ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • رضایی، خدیجه بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • رضایی، سعید ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 247-278]
 • رضایی، سید علیرضا معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 131-158]
 • رضایی، صادق بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، عباسعلی کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 1-32]
 • رضایی، غلامرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • رضایی، مهدی عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 61-82]
 • رضوانی، مهران مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی (مطالعه موردی صنعت باطری خودروهای شخصی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 241-277]
 • رضوانیان، اویس نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سیدحسین بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • رضوی، سید مصطفی مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • رضوی، محمد حسن تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 31-70]
 • رمضانیان، محمدرحیم ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]
 • رمضانی نژاد، سعیده آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 163-186]
 • رنجبر، همایون دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • رنجبر، همایون تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]
 • رنجبر، همایون تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]
 • رنج‌پور، رضا بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • رهنمای قراملکی، غلامحسین بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • روستایی شلمانی، خیزران تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 1-30]
 • روشنی، افشان اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]

ز

 • زابلی، روح الله ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-32]
 • زارع، محمد حسن اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • زارعی، رضا حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 183-207]
 • زارعی، محمدحسین شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 19-40]
 • زاغیان، محمد تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • زاهدمهر، امین بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]
 • زبیدی، حیدر اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • زراءنژاد، منصور بررسی و اندازه‌گیری تاثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 111-137]
 • زرگرطالبی، محمد عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • زروکی، شهریار برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 223-245]
 • زمانی، رضا بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]
 • زمانی، زهرا تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • زمانیان، غلامرضا برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 31-58]
 • زمانی مقدم، افسانه پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]
 • زمردی، معصومه تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]
 • زندحسامی، حسام بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]
 • زنده باد، سعیده مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]
 • زنده دل، احمد ارتباط تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 113-140]
 • زندوکیلی، علی نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 113-148]
 • زنگویی‌نژاد، ابوذر ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]
 • زنگویی‌نژاد، ابوذر طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری سازمانی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 171-197]
 • زهره وند، برزو بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 41-68]
 • زوارئیان‌کچومثقالی، منصوره مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در دوره 1385-1342 [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 193-221]
 • زیبایی، منصور تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 1-27]

ژ

 • ژااله رجبی، میترا تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 39-58]

س

 • ساداتی لمردی، سید مهدی تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 177-202]
 • ساده وند، زهرا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • ساری‌گل، سارا اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 93-124]
 • سازگاری، سمیه شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 105-130]
 • ساعی، عبدالرضا شبیه سازی تأثیر الکترونیکی کردن زنجیره تأمین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 163-185]
 • سامتی، مرتضی تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]
 • ساورائی، پرویز نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • سبحانیان، سیدمحمدهادی بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • سبزواری، ملیحه مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • سپانلو، هاشم بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 209-233]
 • سپاهی، آزاده ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]
 • سپهردوست، حمید اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • سپهری، یعقوب بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]
 • ستاک، مصطفی مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • سجادی، جعفر سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • سجادی، سید جعفر مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 141-166]
 • سجادی، سیدکمال تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 185-203]
 • سجادی، سیدمجتبی مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • سجادی‌پناه، علی بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • سجادی فر، سید مهدی استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 71-96]
 • سجادی فر، سید مهدی ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 225-256]
 • سحابی، بهرام تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • سعادت، رحمان اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 1-20]
 • سعادت، رحمان بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 29-54]
 • سعادت، رحمان اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 131-168]
 • سعادت، محمدرضا نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • سعادت، محمدرضا استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • سعیدی، نیما مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 133-164]
 • سلطان احمدی، جلال تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • سلطان‌زاده، علی اکبر بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 225-256]
 • سلطانی، فاطمه ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]
 • سلطانی، محمد آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 163-186]
 • سلطانی، میلاد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • سلطانی، میلاد نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]
 • سلیمان‌زاده، سمیرا بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]
 • سلیمان‌زاده، محمدحامد بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]
 • سلیمان زاده، سمیرا عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 95-126]
 • سلیمانی، الهه تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • سلیمانی‌موحد، مریم آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 1-23]
 • سهرابی، روح اله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL) [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 155-179]
 • سهرابی، لیلا راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-96]
 • سوری، امیررضا عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 33-58]
 • سوری، امیررضا بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]
 • سون قوری، محمد حسن مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]
 • سیاح مرکبی، محسن ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 181-203]
 • سیدامیری، نادر ارائه مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر استراتژیک برند برای شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر فعال درحوزه تجارت الکترونیک (براساس تئوری مبتنی بر داده‌ها) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 1-26]
 • سیدجوادین، سیدرضا الگوی رفتار مصرف‌کننده و استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-182]
 • سید مرتضی حسینی، راحله قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 225-248]
 • سیف، اله‌مراد ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • سیف اللهی، ناصر رتبه بندی شاخص های جذابیت بازارملی و منطقه‌ای فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیمایی صراف، حسین نظام حقوقی خاص ورشکستگی بان‌کها؛ چرایی و چارچوب حقوقی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 259-299]

ش

 • شاداب فر، الهام برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 31-64]
 • شافعی، رضا ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران) [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 153-192]
 • شافعی ها، سمیه پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • شاکر اردکانی، ایمان تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • شاکری، زهرا تدابیر مرزی در حمایت از حقوق مالکیت فکری [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 87-113]
 • شاکری، زهرا نظام حقوقی حمایت از روش های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 75-105]
 • شاکری، عباس بررسی اثرات مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت: رویکرد پانل دیتای پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 135-182]
 • شاکری‌سیاوشانی، آزاده بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران (با رویکرد محیط کلان) [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 193-220]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 153-182]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 1-28]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 163-183]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 1-46]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 35-63]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 93-124]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 103-134]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 1-26]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 89-122]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 99-128]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 119-146]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 203-232]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 59-84]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 77-106]
 • شاهانی، فائقه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • شاهبندرزاده، حمید تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-32]
 • شاهبندرزاده، حمید تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 115-140]
 • شاهبندرزاده، حمید طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]
 • شاه حسینی، سمیه ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • شاهسواری، محمود امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • شاه‌منصوری، تاج‌محمد امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • شاهنوشی‌فروشانی، ناصر بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • شاهوردیانی، شادی بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]
 • شایان، علی تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]
 • شایگان فر، امیر قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • شجاع سنگچولی، علی استفاده از یک روش ابتکاری برای مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی درانتخاب ناوگان لجستیکی یک شرکت پخش قطعات یدکی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 71-96]
 • شجاعی، علیرضا اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 149-174]
 • شریعتی‌نیا، محسن آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 113-132]
 • شعاع بین، شیرین ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 225-256]
 • شعاعی، فروغ دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 1-22]
 • شعبانی کندسری، هادی اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 45-73]
 • شعبانی مازوئی، منور بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]
 • شفیعی، افسانه تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]
 • شفیعی، علی تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • شفیعی زاده، زهرا بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 26-49]
 • شقاقی شهری، وحید یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 27-64]
 • شقاقی شهری، وحید اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 27-64]
 • شکاری، حمیده ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 95-128]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمتگذاری تهاجمی سامانه‌های درخواست اینترنتی خودرو) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 19-40]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • شکیبا جمال آباد، غدیر طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • شکیبایی، علیرضا همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 23-47]
 • شکیب‌منش، هدی بررسی تعارض میان رویه‌های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 47-75]
 • شمسی، جواد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • شمسی، جواد نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]
 • شمشیری، صادق انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 83-109]
 • شهبازی، کیومرث بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 155-196]
 • شهبازی، کیومرث تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 97-124]
 • شهبازی، کیومرث رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • شهبازی، محمد بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]
 • شهبازی‌نیا، مرتضی تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 185-203]
 • شهرازی، میلاد بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]
 • شهرکی، سارا بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]
 • شهروزی‌فر، زهرا اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000 [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 167-180]
 • شهریور، عباس تحلیل رفتار پویای مصرفی مناطق شهری کل کشور و استان اصفهان:کاربرد دستگاه تقاضای تقریباً ایده آل [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 97-121]
 • شهمیری شورمستی، مجتبی برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 223-245]
 • شهی دزفولیان، پریسا شهی دزفولیان تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 119-146]
 • شهیکی‌تاش، مهیم تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]
 • شیرخدایی، میثم بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 1-34]
 • شیرین‌بخش، شمس‌اله سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 125-162]
 • شیرین بخش، شمس الله بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • شیرین‌زاده، معصومه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]

ص

 • صابری، بیتا اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • صادق عمل نیک، محسن مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]
 • صادقی، ثریا پیامدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شواهدی از کشورهای در حال توسعه [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 77-92]
 • صادقی، حامد تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 1-22]
 • صادقی، حسین بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]
 • صادقی، سمیه پیامدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شواهدی از کشورهای در حال توسعه [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 77-92]
 • صادقی، سمیه مخارج توریسم و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 19-38]
 • صادقی، سمیه هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 113-138]
 • صادقی، سمیه عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • صادقی، سیدکمال بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • صادقی، محسن نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 113-148]
 • صادقی، محسن مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 49-91]
 • صادقی، محسن مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 47-73]
 • صادقی، محسن مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 39-64]
 • صادقی، محسن مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 151-180]
 • صادقی، محسن بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 61-92]
 • صادقی، محسن نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • صادقی، محسن تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 69-98]
 • صادقی، محسن خطرات حقوقی امضای الکترونیکی و الزامات قانونی پیشگیری از آنها: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 189-224]
 • صادقی، محسن قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • صادقی، محسن رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]
 • صادقی، محمد تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 27-57]
 • صادقی، محمد بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 249-259]
 • صادقی، محمد سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 177-203]
 • صادقی، ملیحه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]
 • صادقی، مینا برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 1-30]
 • صادقی‌شاهدانی، مهدی مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 33-72]
 • صادقی معتمد، زهرا اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 203-232]
 • صادقی مقدم، محمدحسن بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]
 • صادقی مقدم، محمدرضا طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • صادقی‌نشاط، امیر تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 147-178]
 • صادقی نشاط، امیر اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 45-73]
 • صالح اردستانی، عباس پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 125-152]
 • صالحی، جمشید بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • صالحی، مرضیه تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 103-134]
 • صالحی سربیژن، مرتضی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا در شرایط عدم قطعیت- رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 181-203]
 • صانعی، برات‌اله اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 1-20]
 • صباحی، احمد اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 131-158]
 • صباحی، احمد ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • صحرائیان، راشد مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 49-72]
 • صفائی، مریم تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 1-26]
 • صفدری، مهدی تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]
 • صفری، حسین الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 1-26]
 • صفری، حسین مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • صفری، حسین طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو) [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 85-114]
 • صفری، حسین تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 61-96]
 • صفری، سعید اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 187-222]
 • صفری، سعید ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]
 • صفری، سعید طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • صفوی میرمحله، سیدرحیم بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 1-34]
 • صفی زاده، سروش تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 209-232]
 • صمدی، سعید بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]
 • صمدی، معصومه طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]
 • صمدی، منصور بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]
 • صمیمی، جعفر اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 1-18]
 • صنایعی، علی ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران) [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 153-192]
 • صیادزاده، علی فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]

ض

 • ضامنی، سعید مکان یابی هاب ها در شبکه پشتیبانی حمل و نقل هوایی چند مده سبز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 221-252]
 • ضیغمی، محمد علی بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]

ط

 • طائی، حسن تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]
 • طالب‌نیا، قدرت‌اله بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تصحیح خطا [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 141-160]
 • طاهری‌فرد، روح‌اله مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 151-180]
 • طباطبائی حصاری، نسرین تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 209-232]
 • طباطبایی، سید محمود تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 1-30]
 • طبیبی، محمدرضا تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]
 • طلوعی، پدرام ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 1-20]
 • طلوعی، عباس بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 121-161]

ع

 • عابدی، محمد عماد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • عابدین، محمدرضا مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 201-219]
 • عابدین مقانکی، محمدرضا ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • عابدینی، جواد پتانسیل‌های تجاری ایران با کشورهای اسلامی آسیای جنوب غربی در صنایع با فناوری بالا: سیاست‌های راهبردی [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 135-166]
 • عادل، مرتضی حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 25-58]
 • عارفی، اصغر بررسی عملکرد مالی تصاحب شرکت ها در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 225-245]
 • عاقله، حسن شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 171-195]
 • عالم‌تبریز، اکبر مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 57-86]
 • عباسی، جعفر اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 101-120]
 • عباسی، زهرا تعیین معادل تعرفه‌ای واردات محصولات صنعت فولاد ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 201-237]
 • عباسی، زهرا بررسی تعارض میان رویه‌های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 47-75]
 • عباسی، محمد رضا ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]
 • عباسی‌اسفنجانی، حسین طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 139-170]
 • عباسی اسفنجانی، حسین طراحی الگوی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-21]
 • عبدالصمدی، راضیه حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 29-50]
 • عبدالصمدی، راضیه بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-145]
 • عبدالملکی، حجت‌اله مدلسازی مزیت سنجی صنعت لبنیات در استان های کشور با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 33-72]
 • عبدالهی، محمدرضا ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 65-86]
 • عبدالهی، مهدی مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 201-219]
 • عبدالوند، محمدعلی ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • عبدالوند، ندا ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 43-90]
 • عبدلی، قهرمان ‌‌تعیین ریسک ‌اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار‌صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 147-188]
 • عبدلی‌زاده، لیلا بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • عبدی، زهرا برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 31-58]
 • عبدی‌پورفرد، ابراهیم سنجۀ حقوقی بازاریابی و کاربست آن در بازار اوراق بهادار [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 177-203]
 • عجم، علیرضا تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • عرب، روح اله تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]
 • عزیزی، شهریار ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 137-166]
 • عزیزی، شهریار طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 35-65]
 • عساکره، شبنم بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]
 • عسگری، حشمت‌اله تحلیل بهره‌وری در صنایع استان ایلام [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 101-123]
 • عصاری آرانی، عباس بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 73-100]
 • عطرکار روشن، صدیقه بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • عظیمی، پرهام توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • علاالدینی، مهدی طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • علمی، زهرا اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 133-158]
 • علمی، زهرا فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 113-134]
 • علمی، زهرا میلا تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 1-30]
 • علوی کیا، ُسیدعلی توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 59-88]
 • علی دادی تلخستانی، نرگس طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • علیزاده، سمیه بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • علیزاده، سمیه بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • علیزاده، مهدی تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینة نیازهای مشتریان: «QFD در KANO رویکرد مدل ادغامی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 145-170]
 • عمید، اکرم شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک در رشته بیمه‌های باربری دریایی: یک رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 195-224]
 • عنبری، احسان ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]
 • عوض دهنده، سمیه برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • عیدی، علیرضا طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 155-176]
 • عیدی، علیرضا ارائه مدل دو‌هدفه مکان‌یابی-مسیریابی برای محصولات فاسد‌شدنی با در نظر‌ گرفتن ماندگاری محصولات [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 81-112]
 • عیوضى حشمت، على اصغر الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]
 • عیوضی نژاد، سلمان عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]

غ

 • غضنفری، سیدحسن ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 1-30]
 • غضنفری، مهدی بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • غضنفری، مهدی بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • غفاری، علیرضا ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • غفاری، فرهاد اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • غفاری چراتی، محمود تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 101-124]
 • غفاری فارسانی، بهنام قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 87-114]
 • غفاری فارسانی، بهنام حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 25-58]
 • غلامرضاپور، محمد تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]
 • غلام‌زاده، رسول بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 87-103]
 • غلامی، زینب اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 1-18]
 • غلامی، فرشته قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 125-144]
 • غمخواری، سیده‌معصومه شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بر اساس مدل سازمان های پاسخگوی سریع [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 187-210]

ف

 • فائزی رازی، فرشاد شناسایی و تحلیل معیارهای کیفی رضایت مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازیFANP (مطالعه ی موردی: مدیران و کارشناسان صنعت شیرآلات) [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 91-124]
 • فارسی‌زاده، حسین بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]
 • فتاحی، سمیه هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 1-26]
 • فتح‌اله، مهدی بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 59-82]
 • فتح‌اله، مهدی بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • فتح‌اله، مهدی بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • فتحی، سعید تأثیر آمادگی الکترونیکی و فضای کسب‌و کار بر توسعه بورس اوراق بهادار مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه طی سال‌های 2010-2014 [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 253-280]
 • فتحی، محمد رضا ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 225-256]
 • فتحی، محمد رضا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • فتحی، یحیی چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 21-50]
 • فتحی، یحیی حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • فتحی، یحیی مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • فتحی، یحیی تحولات مورد نیاز در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 175-210]
 • فتحی، یحیی بررسی اثرات مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت: رویکرد پانل دیتای پویا [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 135-182]
 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت‌نامه تریپس در سازمان جهانی تجارت [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 181-208]
 • فتحی‌زاده، امیرهوشنگ حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • فتحی هفشجانی، کیامرث شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • فخاری، حسین تأثیر ریسک تمرکز مشتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 101-124]
 • فدائی مهر، پروانه شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 31-64]
 • فراست، زهره سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • فرامرزی، ایوب بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 99-119]
 • فرجی، مرتضی بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران (با رویکرد محیط کلان) [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 193-220]
 • فرجی، مریم تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 83-114]
 • فرجی دیزجی، سجاد نقش اقتصادی نمایندگی های دیپلماتیک در توسعه صادرات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 205-229]
 • فرخنده، مهسا بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • فرخی منش، مریم اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا (با رویکرد معادلات همزمان) [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 99-128]
 • فرضی‌پور صائن، رضا بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 73-94]
 • فرقانی، علی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]
 • فرقانی، محسن یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای مسیریابی ناوگان وسایل حمل و نقل همراه با تقسیم تقاضا و محدودیت دسترسی به وسایل نقلیه [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 21-48]
 • فرقانی، محسن ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 21-49]
 • فرهادخانی، زینب تحلیل حقوقی رویه شرکت های نرم افزاری در فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای به شرط دریافت قطعات سخت‌افزاری و ادغام نرم‌افزارها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 153-180]
 • فرهانی، رسول مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 205-226]
 • فروزنده دهکردی، لطف‌اله طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 139-170]
 • فریدزاد، علی ملاحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع بالادستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید بالادستی نفتی و گازی ایران [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 89-124]
 • فشارکی، مجید تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 183-212]
 • فشاری، مجید اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]
 • فضلی، صفر تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینة نیازهای مشتریان: «QFD در KANO رویکرد مدل ادغامی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 145-170]
 • فضلی، صفر سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • فقیه عبدالهی، حسن طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]
 • فقیهیان، فاطمه بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 23-58]
 • فلاح تفتی، حامد تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 1-30]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 167-200]
 • فلاحتی، سروش «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • فلاحی، فیروز بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 153-176]
 • فلاحی، محمدعلی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • فیض‌آبادی، یاسر محاسبه شاخص تمرکز و بررسی اثر آن بر حاشیه بازار در صنعت کشتار گوشت مرغ استان مازندران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 161-180]
 • فیض پور، محمدعلی تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • فیضی چکاب، غلام نبی ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]

ق

 • قائمی، زهرا تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]
 • قاسمی، احمدرضا مسیر تعالی عملکرد زنجیره عرضه: رهیافتی نوآورانه در جهت نیل به مدیریت زنجیره عرضه جامع (مطالعه موردی زنجیره عرضه شرکت شهروند) [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 97-124]
 • قاسمی، ثریا مخارج توریسم و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 19-38]
 • قاسمی، عبدالرسول پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • قاسمی، مجتبی تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • قاضی‌زاده، مصطفی ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 105-135]
 • قاضی‌زاده، مصطفی طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • قاضی‌زاده، مصطفی نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • قاضی مقدم، حمیدرضا ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • قاضی‌نوری، سپهر پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ایران و عوامل تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدسی پور، سیدحسن ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تأمین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 169-204]
 • قدیمی، خلیل تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]
 • قدیمی دیزج، خلیل اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 129-168]
 • قربان‌زاده، حمید درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]
 • قربانی، محمد بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 87-114]
 • قربانی، محمد بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • قربانی، محمد عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • قربانی فر، مریم مطالعه راهکارهای پیشنهادی موسسه حقوقی آمریکا و موسسه حقوقی مکس پلانک آلمان در تعیین قانون حاکم بر نقض همزمان علائم تجاری در فضای مجازی [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 183-183]
 • قربانی فر، مریم بررسی تطبیقی قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با تاکید بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو و مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 93-131]
 • قلی‌زاده، احمد تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرک تهای سهامی، دولتی و عمومی [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 237-272]
 • قلی‌زاده، علی اکبر بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران( [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • قلی‌زاده، محمدحسن تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]
 • قلی زاده، محمدحسن طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 155-178]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 207-232]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 181-204]
 • قنبری، علی بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 209-233]
 • قنبری، محمدحسام تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 27-49]
 • قندهاری، مهسا ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]
 • قورچیانی، سعید توسعه مدل مدیریت موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات در یک زنجیره تامین چند سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 107-139]

ک

 • کاردان، بهزاد بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 157-180]
 • کازرونی، سیدعلیرضا بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران [دوره 18، شماره 70، 1393، صفحه 23-45]
 • کازرونی، علیرضا اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]
 • کازرونی، علیرضا تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 183-212]
 • کازرونی، علیرضا بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • کاشانی، جواد لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • کاشانی پور، محمد بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 26-49]
 • کاظم‌زاده، رضا بررسی تأثیر استانداردسازی کیفیت محصول پسته ایران بر درآمد صادراتی آن با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 213-243]
 • کاغذیان، سهیلا بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]
 • کاوند، علی بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران طی دوره (1357-93) [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 123-152]
 • کاویار، حسین تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 111-143]
 • کبگانی، محمد حسین تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی [دوره 21، شماره 82، 1396، صفحه 1-32]
 • کبگانی، محمد حسین تحلیل کمی معیارهای انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 115-140]
 • کبیر، سلما «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • کرامتی، عباس شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]
 • کرباسی، علیرضا عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • کرباسیان، سعید مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • کرباسیان، مهدی تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]
 • کردلویی، حمیدرضا ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • کردنائیج، اسداله مطالعه تاثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری به واسطه اعتبار برند [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 65-88]
 • کرمانشاه، علی ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-64]
 • کرمی، مهدی برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • کریمی، شیوا تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 183-209]
 • کریمی، عباس تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 141-168]
 • کریمی، عباس نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 181-212]
 • کریمی، عباس شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 229-256]
 • کریمی، غلامرضا تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • کریمی، فرزاد رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • کریمی، فرزاد تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • کریمی، فرزاد بررسی شاخص های تنوع شرکای تجاری ایران و کشورهای آسیایی در تجارت جهانی: رویکرد شبکه های پیچیده وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، فرزاد ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمد لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • کریمیان، فاطمه بررسی تأثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه‌یافتگی کشورها [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 65-90]
 • کسنوی، شادی نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 93-120]
 • کسنوی، شادی حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 165-194]
 • کشاورز ترک، عین الله سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • کشوری، فاطمه نقش استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کفاش، ملیکا بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 249-259]
 • کلانتری، هاشم رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 149-180]
 • کلایی، محمدرضا بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]
 • کمالی‌اردکانی، مسعود ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • کمیاب، بهناز بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران( [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • کمیجانی، اکبر برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]
 • کمیجانی، اکبر اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 31-74]
 • کهنسال، محمدرضا تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 125-152]
 • کهنسال، محمدرضا بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]
 • کهنسال، محمدرضا پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز [دوره 16، شماره 62، 1391، صفحه 49-72]
 • کهنسال، محمدرضا عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • کوشکی، مصطفی دمکراسی اقتصادی در حقوق شرکت‌های تجارتی از منظر مشارکت کارکنان در تصمیمات شرکت [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 258-288]
 • کوشکی، مصطفی شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 229-256]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]

گ

 • گرجی، ابراهیم برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 1-34]
 • گرجی، ابراهیم اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • گرشاسبی، علیرضا چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 119-147]
 • گلشنی، عصمت حق استناد به کاهش ثمن برای متعهدله در نتیجه وضع تحریم‌های تجاری در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 97-118]
 • گودرزی‌فراهانی، یزدان برابری قدرت خرید و بهره‌وری تولید با رویکرد مدل بالاسا- ساموئلسون در کشورهای منتخب [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 185-215]
 • گیلان‌پور، امید بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 137-168]

ل

 • لاریجانی، ریحانه بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 143-164]
 • لطفعلی‌پور، محمد ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • لطفعلی پور، محمدرضا تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 207-255]
 • لطفی‌پور، مریم تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 89-112]
 • لطیفی، فریبا اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیز مهای ایجاد امنیت [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 235-267]
 • لعل خضری، حمید تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 1-24]
 • لعلی، محمدرضا بررسی شاخص های تنوع شرکای تجاری ایران و کشورهای آسیایی در تجارت جهانی: رویکرد شبکه های پیچیده وزنی [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • مافی، همایون حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 29-50]
 • مافی، همایون بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-145]
 • مافی، همایون بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • مافی، همایون بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 167-200]
 • مافی، همایون واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 279-320]
 • ماکوئی، احمد تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم ها [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 201-224]
 • مالکی، امین محاسبه اثر بحران مالی جهانی بر صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 34-76]
 • مالکی، امین اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 149-176]
 • متفکر آزاد، محمدعلی بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 25-59]
 • متقی، افشین مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • متقی، سمیرا مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • مجاوریان، سید مجتبی عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • مجدرضایی، حورا بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 125-162]
 • محبی، حمیدرضا ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • محبی، محسن لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • محبی‌فرد، سمانه بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • محبی‌فرد، سمانه بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • محسنی، رضا تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 50، 1388، صفحه 157-199]
 • محسنی، رضا تاثیر ترانزیت کالا بر صادرات غیرنفتی در ایران: یک رویکرد هم‌ جمعی سیستمی [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 47-75]
 • محسنی، ناهید بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 29-54]
 • محقر، علی ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • محمدحسینی، بابک سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 107-154]
 • محمدزاده، علی بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 121-143]
 • محمد شفیعی، مجید ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 1-18]
 • محمدی، تیمور اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 129-168]
 • محمدی، تیمور اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 37-58]
 • محمدی، سام بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 123-154]
 • محمدی، سیدحمید بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 29-60]
 • محمدی، فاطمه نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • محمودزاده، ابراهیم ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • محمودزاده، محمود اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور‌های در حال توسعه منتخب [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 29-64]
 • محمودزاده، محمود اثرات زیرساخت، کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 31-74]
 • محمودی، جعفر بررسی و تحلیل حساسیت سیستم پویای زنجیره تامین فولاد [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 129-160]
 • محمودیان، یعقوب بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی میمندی، محمد تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • مختاری، مهرناز تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 179-202]
 • مدهوشی، مهرداد تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 115-136]
 • مرادی، علی اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-25]
 • مرادی، علی تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 119-146]
 • مرادی، علی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • مرادی، محمود ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]
 • مرادی، هادی تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]
 • مروت، حبیب تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]
 • مشایخی، علی‌نقی ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 95-118]
 • مشبکی، اصغر طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری سازمانی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 171-197]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • مشکی، مهدی بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 1-28]
 • مشکی، هانیه شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]
 • مشیری، بهزاد کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 1-20]
 • مصلح‌شیرازی، علی‌نقی سنجش کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متقاطع و ارائه راهکارهای مطلوب در ایران )CDEA( [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 57-82]
 • مظفری، محمدمهدی تحلیلی بر ابعاد کلیدی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان با رویکرد ترکیبی تحلیل مسیر و دیمتل فازی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 61-96]
 • معبودی، رضا «تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 195-223]
 • معبودی، رضا معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 131-158]
 • معصوم‌زاده، ابوالفضل نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 139-184]
 • معصوم‌زاده، ابوالفضل استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • معصومی، ملیحه برنامه ریزی ظرفیت وسایل نقلیه در یک مسئله مسیریابی چندهدفه با ناوگان ناهمگن [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 159-198]
 • معینی، علی استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 1-26]
 • مقدسی، رضا تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 39-58]
 • مقدسی، رضا مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مازندران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 177-194]
 • مقدسی، رضا عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 221-248]
 • مقدسی، محمد ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 137-166]
 • ملاعلی‌پور، جواد طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • ملک‌الساداتی، سعید موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 25-74]
 • ملک‌الساداتی، سعید اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 131-158]
 • ملک‌محمدی، سمیرا بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • ملک‌محمدی، سمیرا بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • ملکوتی، امیر تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • ملکی، بهنام برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • ملکی، معصومه ارائه مدل ریاضی دوهدفه جهت برنامه‌ریزی منابع در زنجیره تأمین پروژه با در نظر گرفتن کیفیت مواد اولیه و تخفیفات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 139-175]
 • ممتاز، حسین شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • منطقی، خسرو درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]
 • منطقی، خسرو بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]
 • منظور، داوود محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 101-124]
 • منفرد، سیده‌مریم تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 1-23]
 • منهاجی، صبا بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • مهاجری، پریسا سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • مهاجری، پریسا بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 1-36]
 • مهدوی، ابوالقاسم اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • مهدوی، ابوالقاسم بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 125-162]
 • مهدوی راسخ، الهام بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 87-109]
 • مهدوی عادلی، محمد حسین ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • مهدی‌زاده‌اشرفی، علی ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران [دوره 18، شماره 71، 1393، صفحه 119-140]
 • مهرآرا، محسن کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 1-32]
 • مهرآرا، محسن ‌‌تعیین ریسک ‌اعتباری مشتریان موسسات بیمه اعتبار‌صادراتی در صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه عصبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 147-188]
 • مهرابی‌بشرآبادی، حسین بررسی عوامل موثر بر مزیتنسبی صادراتی و اولویتبندی بازارهای هدف پسته ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 213-233]
 • مهرانی، هرمز طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]
 • مهرپور، حسین تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • مهرعلی دهنوی، معصومه مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 161-194]
 • مهرگان، نادر بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • مهینی زاده، منصور تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • مهینی زاده، منصور تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • موتمنی، علیرضا تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]
 • موحدمنش، صادق‌علی بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 1-24]
 • موحدی، محمد رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 77-113]
 • موحدی، مسعود تع یین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 33-76]
 • موسوی، سید علیرضا ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 26، شماره 102، 1401، صفحه 133-156]
 • موسی پور، حجت‌اله بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 171-194]
 • مولائی پور، منصور ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 1-45]
 • مومن کاشانی، نوشین اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیز مهای ایجاد امنیت [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 235-267]
 • مومنی، لیلا سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380 [دوره 22، شماره 87، 1397، صفحه 1-34]
 • میرابی، وحیدرضا ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • میران‌بیگی، محمد کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 1-20]
 • میرجلیلی، یونس تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]
 • میرزاده، اکبر بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، حسین اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 35-66]
 • میرزایی، خلیل طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 179-208]
 • میرزایی، محمد اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر قاب تپذیری صنایع با فناوری برتر در ایران [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 67-99]
 • میرزایی، مصطفی تاثیر ترانزیت کالا بر صادرات غیرنفتی در ایران: یک رویکرد هم‌ جمعی سیستمی [دوره 22، شماره 88، 1397، صفحه 47-75]
 • میرزایی‌نژاد، محمدرضا بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]
 • میرشمسی، محمد هادی تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 55-84]
 • میرویسی، مجید ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-32]
 • مینائی، محمدحسین بررسی و تحلیل حساسیت سیستم پویای زنجیره تامین فولاد [دوره 17، شماره 66، 1392، صفحه 129-160]

ن

 • نادری، مژگان تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 51-85]
 • ناصحی‌فر، وحید استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • ناصحی‌فر، وحید ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • ناصر، سید مهدی پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 163-197]
 • ناصر، مهدی تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 31-70]
 • ناصر، مهدی خطرات حقوقی امضای الکترونیکی و الزامات قانونی پیشگیری از آنها: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 189-224]
 • ناصر، مهدی واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 279-320]
 • ناصر زاده، سمیه ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • ناصری، پوریا تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]
 • ناظری، امیر تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 55-84]
 • ناظری، علی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]
 • ناظمیان، حمید بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 1-24]
 • نبی زاده، احمد ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 59-95]
 • نجات، سیدامیر رضا بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]
 • نجارزاده، رضا بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 87-109]
 • نجارزاده، رضا بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • نجفیان، فرزانه اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 1-24]
 • نجفی‌علمدارلو، حامد برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • نحفی، مهدی یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]
 • نخعی کمال‌آبادی، عیسی شبیه سازی تأثیر الکترونیکی کردن زنجیره تأمین بین المللی شامل گمرک، در افزایش سطح رضایتمندی مشتریان محصولات الکترونیکی با استفاده ازRosettaNet [دوره 13، شماره 52، 1388، صفحه 163-185]
 • نداف، مهدی شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • نشاط، اکرم بررسی عوامل موثر بر مزیتنسبی صادراتی و اولویتبندی بازارهای هدف پسته ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 213-233]
 • نصراللهی، محمد بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • نصرالهی، خدیجه ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]
 • نصرت پور، مهدی بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 59-103]
 • نصیران، داود لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 233-263]
 • نصیری، میترا پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت در تجارت ترجیحی دوجانبه ایران (مطالعه موردی سوریه، ترکیه و اندونزی) [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 163-197]
 • نظری، رضا آزادسازی تجاری کشاورزی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 27-42]
 • نظری، محمدرضا بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 145-170]
 • نظری‌شیرکوهی، سلمان شناسایی و الویت بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران [دوره 13، شماره 51، 1388، صفحه 199-240]
 • نظیری، محمدکاظم تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • نعمتی، مرتضی تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 31-56]
 • نعیمی صدیق، علی هماهنگی تصمیم‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی محصول جدید با استفاده از نظریه بازی [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 1-26]
 • نقدی، یزدان بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]
 • نهاوندیان، محمد ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1392، صفحه 1-32]
 • نورانی، محمد بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]
 • نورانی آزاد، سمانه اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 1-30]
 • نوروزپور، نازنین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • نوروزی، بیتا درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی [دوره 17، شماره 67، 1392، صفحه 51-80]
 • نوروزی، بیتا بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]
 • نوروزی، بیتا صادرات صنعتی متقابل ایران و تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 33-60]
 • نوروزی، حسین حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • نوروزی، قاسم مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مازندران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 177-194]
 • نوروزی‌شمس، مشیت‌اله تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 87-117]
 • نوری‌زاده فیروزآبادی، سمیه تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 1-25]
 • نوری یوشانلوئی، جعفر پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 59-90]
 • نوژن، ملیکا تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان) [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 1-30]

و

 • وثوقی، سعید امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • وجدانی‌طهرانی، هدیه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 83-112]
 • وحیدیان، ویدا شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای بکارگیری لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان) [دوره 22، شماره 86، 1397، صفحه 125-164]
 • وزیرزنجانی، حمیدرضا تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 149-186]
 • وصفی‌اسفستانی، شهرام حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی [دوره 16، شماره 64، 1391، صفحه 91-122]
 • وصفی اسفستانی، شهرام ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS [دوره 21، شماره 84، 1396، صفحه 65-92]
 • وظیفه دوست، حسین ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی [دوره 24، شماره 96، 1399، صفحه 1-32]
 • وظیفه دوست، حسین پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]
 • وفائی بصیر، حسین تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • وقفی، سید حسام اعتبارسنجی الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی درماندگی مالی در بخش صنعت و معدن با تأکید بر نقش متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، مدیریتی و ریسک [دوره 23، شماره 91، 1398، صفحه 213-243]
 • وقفی، سید حسام نقش استراتژی رهبری هزینه و تمایز بر ریسک شرکت با تاکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری [(مقالات آماده انتشار)]
 • وکیل‌پور، محمدحسین برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • وکیل یزدی، ابراهیم الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]
 • ولیان، حسن طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی) [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 21-54]
 • ولی‌بیگی، حسن عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا [دوره 18، شماره 72، 1393، صفحه 61-82]
 • ولی‌بیگی، حسن تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • ولی‌بیگی، حسن تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • ولی‌بیگی، حسن تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]

ه

 • هادی، امیرحسین مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 39-64]
 • هاشم زاده، غلامرضا شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • هاشمی، سیدمجید بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 171-200]
 • هاشمی تبار، محمود عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 1-20]
 • هاشمی علیا، هاله به کارگیری پویایی های سیستمی در تجزیه، تحلیل و بهبود زنجیره تأمین قطعات یدکی شرکت ایران خودرو [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 199-221]
 • همتی، امین تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری [دوره 16، شماره 63، 1391، صفحه 169-192]
 • همدانی، عطیه بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی- جاده‌ای) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 115-154]
 • هوشمند چایجانی، میلاد اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]

ی

 • یادگاری، فهیمه تحلیل حقوقی_اقتصادی وضعیت معاملات سهام ثبت‌شده در سازمان بورس خارج از بورس اوراق بهادار [دوره 24، شماره 95، 1399، صفحه 69-98]
 • یاسایی، مهرداد ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • یاوری، کاظم تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE [دوره 21، شماره 83، 1396، صفحه 1-34]
 • یاوری، کاظم بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 90، 1398، صفحه 1-32]
 • یاوری، کاظم تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 231-269]
 • یاوری، کاظم تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی [دوره 26، شماره 103، 1401، صفحه 1-28]
 • یزدانی، سعید عوامل موثر بر رضایت مشتری در فروشگاه های افق کوروش استان تهران [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 221-248]
 • یزدانی، مهدی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]
 • یزدانی، مهدی برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 1-30]
 • یعقوبی، سعید ارائه مدل ریاضی دوهدفه جهت برنامه‌ریزی منابع در زنجیره تأمین پروژه با در نظر گرفتن کیفیت مواد اولیه و تخفیفات [دوره 24، شماره 94، 1399، صفحه 139-175]
 • یعقوبی منظری، پریسا پیچیدگی محصول و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی ایران و عوامل تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی کمیجانی، عارفه طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی [دوره 23، شماره 92، 1398، صفحه 55-80]