بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The study of brand extension acceptance through logit model