بررسی ارتباط بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک الگوی ترکیبی (Panel Data)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Trade intensity and business cycle synchronization among ECO members