ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار خرید مشتری‌ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Designing a model for analyzing and forecasting of the customers purchasing behavior based on the functional attitude theory