تحلیل ادغام‌های عمودی در بنگاه‌های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Vertical mergers in raisin exporter firms: analyzing with transaction cost economics