ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

New product development using customer inferences based on bayesian statistical method