بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A survey on market entry order and scale effects on firms profitability