ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A holistic model based on CLV for performance management in service industry