استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Scoring customers in banking services marketing: A case study on two Iranian banks