مدیریت سرمایه‌های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Intellectual Capital: New Strategy to Gain Carpet Industry Competitive Advantage in 3rd Millennium