اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Inflation Uncertainty and Private Investment: Evidence from Iran