پیامدهای زیست‌محیطی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شواهدی از کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Environmental Consequences of Economic Growth and Foreign Direct Investment: Evidence from Developing Countries